Successie

successie
Successieplanning

Successieplanning is nu reeds werken aan manieren om enerzijds uw onroerend vermogen en anderzijds uw roerend vermogen te laten overgaan naar uw kinderen en/of partner bij uw overlijden, op een manier die uw vermogen zoveel mogelijk intact laat.

Als u weet dat uw kind op het gedeelte van uw erfenis dat de 250.000 EUR overschrijdt, maar liefst 27 % successierechten mag betalen, dan is het duidelijk dat successieplanning een belangrijke oefening is.

Waarom een successieplanning?

Successieplanning heeft in eerste instatie tot doel uw erfenis zelf te organiseren. Een tijdige en georkestreerde verdeling van het toekomstig erfvermogen draagt niet alleen bij tot de familievrede, maar zal in de meeste gevallen ook leiden tot een gevoelige vermindering van de successierechten.

Het belangrijk te weten dat uw kinderen en/of echtgenote in België successierechten zullen moeten betalen volgens een schijvensysteem (3 % op uw eerste 50.000 EUR, 9 % op de schijf tussen 50.000 en 250.000 EUR, en 27 % op het vermogen boven die 250.000 EUR).

Even belangrijk is te weten dat die percetages niet op de gehele nalatenschap gelden, maar dat er twee vermogens onderscheiden worden nl. het onroerend vermogen (oa. Gezinswoning, gronden, appartement,…) en het roerend vermogen (geld, kunst,…). Dat is goed nieuws – immers die schijven gelden afzonderlijk per vermogen.

Enkele voorbeelden

  • Iemand laat 500.000 EUR gebouwen na en 0 EUR aan gelden. De enige erfgenaam betaalt 3 % op 50.000 + 9 % op 200.000 + 27 % op 250.000 = 87.000 EUR successierechten.
  • Iemand laat 250.000 EUR gebouwen na en 250.000 EUR gelden. De enige erfgenaam betaalt 3 % op 50.000 + 9 % op 200.000 voor de korf met de gebouwen en 3 % op 50.000 + 9 % op 200.000 voor de korf met de gelden = slechts 39.000 EUR successierechten.

De les die we hieruit kunnen trekken is dat aangewezen is om uw vermogen te spreiden over onroerend en roerend. De persoon uit het eerste geval had bijvoorbeeld makkelijk een huis kunnen verkopen, waardoor hij zeer snel in het tweede geval was terecht gekomen.

Weet daarbij dat de gezinswoning vrijgesteld is van successierechten en dat uw partner er dus geen successie zal moeten op betalen (kinderen die er niet in wonen wel).

De schijven gelden ook per efgename. Indien er in ons voorbeeld hierboven 2 kinderen waren ipv 1 kind, dan zouden we in het voorbeeld komen op vier korfjes van 125.000 EUR gebouwen (voor kind 1) + 125.000 EUR gebouwen (voor kind 2) + 125.000 EUR gelden (voor kind 1) en 125.000 EUR gelden (voor kind 2) waarop telkenmale die schijven zouden gelden.

U kan er ook voor zorgen dat de korfjes kleiner worden door tijdens uw leven te schenken. U zal zien dat het mogelijk is om vermogens te schenken, terwijl men toch nog kan blijven genieten van de vruchten en zelfs de controle kan behouden.

Welke manieren bestaan er om mijn gelden zo efficiënt mogelijk over te laten aan mijn kinderen?

  • dit kan via een testament
  • via een handgift
  • via een bankgift
  • via een bankgift in een Tak 21 of Tak 23