Pensioen

pensioenspaarverzekering_zelfstandige
Uw pensioen plannen

Pensioenplanning

In België en in de rest van Europa is het geen nieuw gegeven dat de bevolking op termijn sterk zal vergrijzen. Die vergrijzing zal een grote budgettaire en sociale weerslag hebben. Er wordt geschat dat er meer passieven dan actieven op de arbeidsmarkt aanwezig zullen zijn.

Uw wettelijk pensioen volstaat niet altijd om uw levensstandaard op peil te houden. Veelal ligt het een pak lager dan uw laatste loon. Met een aanvullend werkgeverspensioen kunt u uw inkomstenverlies slechts voor een deel opvangen.

De vier pijlers van ons pensioenstelsel:

De eerste pijler wordt opgebouwd door het wettelijke stelsel:

Deze wordt bepaald aan de hand van uw loopbaan, inkomen, gezinssituatie.
Dit pensioengedeelte is geplafoneerd naar een minimum en naar een maximum bedrag.

De tweede pijler wordt opgebouwd door collectieve pensioenplannen:

  • Groepsverzekeringen
  • Pensioenfondsen
  • Individuele pensioentoezeggingen voor werknemers

Voor zelfstandigen aangevuld met:

  • Vrij aanvullend pensioen (VAPZ)
  • Individuele pensioentoezegging voor zelfstandigen
  • Riziv-Plannen voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesisten.

De derde pijler wordt opgebouwd door:

  • Individuele aanvullende pensioensparen
  • Lange termijnsparen of klassieke
  • Levensverzekeringen

De vierde pijler wordt opgebouwd door het sparen zonder fiscale voordelen of vrij beleggen.

Het zakenkantoor Smits bvba biedt u een waaier aan beleggingsproducten.
In functie van uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon kiest u vrij de beleggingen die het best bij u passen. Die beleggingshorizon is belangrijk.

Naarmat u verder van uw pensioen staat, kunt u meer dynamische- lees risicovolle –beleggingen met een groter opbrengstpotentieel kiezen. Naarmate het pensioen dichter komt, en uw beleggingsopbrengsten meer wilt consolideren, zal het accent verschuiven naar meer concervatieve beleggingen.